Welkom

Het afgelopen jaar zijn veel belangrijke projecten gerealiseerd, zo blijkt uit de Jaarstukken 2016. Voorbeelden zijn de sociaal teams en hun goede samenwerking met andere zorgverleners, en de transformatie van de kop van de Kleiweg samen met ondernemers. Het college is positief over de resultaten en de inzet om stadsinitiatieven waar mogelijk te ondersteunen. De gemeente is meer kennis en kunde uit de stad gaan gebruiken om de ‘kracht van de samenleving’ beter te benutten’. Dankzij voorzichtig financieel beleid en meevallers eindigt 2016 financieel ook positief met een resultaat van € 13,0 miljoen. Dit geld wordt opzij gezet als buffer voor tegenvallers en om de reserves op sociaal gebied te versterken.

In de ‘jaarrekening op hoofdlijnen’ kunt u snel de belangrijkste resultaten en cijfers zien.
Als u nog vragen heeft dan hoor ik die graag; die kunt u mailen naar communicatie@gouda.nl

Met vriendelijke groeten,

Jan de Laat
Wethouder Financiën