Economie, cultuur en stadsmarketing

Bij de foto:

De nieuwe stadsentree Kop van de Kleiweg is een uniek voorbeeld van publiek-private samenwerking waarbij vastgoedeigenaren, de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SOG) en de gemeente de handen ineen geslagen hebben.

Over het programma:

Blijven investeren in de levendigheid van de stad. Vanuit deze ambitie zijn de lokale economie en werkgelegenheid gebaat bij het verbeteren van het vestigingsklimaat en een sterkere link tussen bedrijfsleven, onderwijs en gemeente. Goede stadsmarketing leidt tot meer bezoekers, behoud van bedrijven en een stad waar het prettig wonen en werken is. De combinatie van een historische binnenstad en een breed aanbod aan culturele activiteiten dragen daaraan bij. De gemeente geeft daarnaast speciale aandacht aan de aanpak van leegstand, acquisitie, het bevorderen van innovatie en de versterking van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.