Veiligheid en bestuur

Bij de foto:

Het leer- en werkproject Loods15 maakte vijf bankjes voor ondernemers in de binnenstad; een project in samenwerking met de binnenstadsondernemers en de gemeente.

Over het programma:

Het programma Veiligheid en Bestuur maakt inzichtelijk waarom in Gouda veiligheid en bestuur belangrijke aandachtsvelden zijn, wat we hier willen bereiken en wat er voor wordt gedaan.

De Goudse integrale veiligheidsaanpak bestaat uit aandacht voor zowel preventie als repressie door de verschillende veiligheidspartners. In de Kadernota Veiligheid 2015 – 2018 worden keuzes gemaakt voor de inzet van het veiligheidsinstrumentarium in de komende jaren. Uitgangspunt hierbij is dat criminaliteit en hinderlijke overlast onverminderd stevig worden aangepakt.

In de kern gaat het bij het onderdeel 'bestuur' om een versterkte regionale samenwerking aansluitend bij de Goudse doelstelling en een bestuursstijl die wordt gekenmerkt door een grotere interactie met de stad, continue aandacht voor bestuurlijke integriteit en transparantie.