Werk en inkomen

Bij de foto:

Dankzij een nieuw contract voor groenonderhoud kan ook de knotploeg van Promen aan het werk blijven.

Over het programma:

We werken met een integrale en samenhangende aanpak aan een inclusieve samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook mensen in een kwetsbare situatie.

Die betrokkenheid is nodig voor een krachtige sociale samenleving. Door mee te doen op de arbeidsmarkt kunnen mensen in hun eigen inkomen voorzien. Voor de meeste mensen is dat vanzelfsprekend. Zij zijn in staat 'op eigen kracht' maatschappelijk te participeren. Dat lukt echter niet iedereen. De gemeente ondersteunt daarom degenen die dat nodig hebben volgens de uitgangspunten van het participatiebeleid.

De speerpunten voor het Participatiebeleid 2015-2018 zijn:

  • Wie kan, werkt aan werk;
  • Plek op de arbeidsmarkt voor arbeidsbeperkten;
  • Jongeren zijn de toekomst;
  • Samenwerken aan participatie.