Jeugd, onderwijs en sport

Bij de foto:

De officiële opening van het Kindcentrum Westergouwe vond plaats in augustus 2016. Het kindcentrum in de nieuwe woonwijk Westergouwe verzorgt opvang en onderwijs voor kinderen in de leeftijd van twee tot en met twaalf jaar.

Over het programma:

In de beleidsnota 'Iedereen doet mee; met gebundelde krachten werken aan participatie, zelfredzaamheid en groei naar zelfstandigheid 2014-2018' zijn de doelstellingen voor het sociaal domein geformuleerd. Deze omvatten de programma’s 2. Zorg (Wmo), 3. Werk en Inkomen en 4. Jeugd, Onderwijs en Sport.

De transformatie is erop gericht mensen te ondersteunen bij zorg- en ondersteuningsvragen op een wijze die past bij hun persoonlijke situatie, hun mogelijkheden en hun sociale netwerk en dat tegelijkertijd de kosten van de zorg en ondersteuning afnemen.

We werken met veel partijen samen die zich met zorg, onderwijs, kinderopvang en vrijetijdsbesteding bezig houden om de jeugd beter en preventiever te kunnen bereiken zodat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen.