Kerngegevens gemeente Gouda

Kengetal

2010 (1-1-2011)

2011 (1-1-2012)

2012 (1-1-2013)

2013 (1-1-2014)

2014 (1-1-2015)

2015 (1-1-2016)

2016 (1-1-2017)

Bevolking

Totaal

71.053

71.253

70.907

70.945

71.108

71.190

71.752

- 0 t/m 3 jaar

3.496

3.484

3.366

3.347

3.264

3.193

3.149

- 4 t/m 16 jaar

11.471

11.439

11.376

11.261

11.258

11.164

11.056

- 17 t/m 64 jaar

45.522

45.204

44.608

44.388

44.229

44.172

44.523

- 65 jaar en ouder

10.564

11.126

11.557

11.949

12.357

12.661

13.024

Cliënten sociale dienst

1.291

1.338

1.289

1.452

1.633

1.745

1.810

Personen in sociale werkvoorziening

527

524

470

450

457

508

475

Niet-werkende werkzoekenden

2.699

2.631

3.180

3.803

4.311

4.370

3.890

Oppervlakte (in hectares)

Totaal

1.811

1.811

1.811

1.811

1.811

1.811

1.811

- waarvan binnenwater

130

136

136

136

136

136

136

- waarvan historische kern

53

53

53

53

53

53

53

Woonruimten

Aantal woningen

x

30.704

31.067

31.542

31.694

31.868

32.131

Aantal niet-woningen

x

3.797

3.775

3.764

3.788

3.793

3.792

Aantal standplaatsen woonwagens

71

71

71

71

74

71

70

Aantal woonschepen en -arken

52

52

52

52

52

52

52

Lengte wegen (in meters)

Totaal

282.630

280.090

280.904

286.836

286.836

290.000

290.000

- waarvan binnen bebouwde kom

268.606

266.155

267.004

269.806

269.806

267.000

267.000

- waarvan buiten bebouwde kom

14.024

13.935

13.900

17.030

17.030

23.000

23.000

Lengte waterwegen (in meters)

88.000

88.000

88.000

88.000

88.000

88.000

88.000

Oppervlakte openbaar groen (in hectares)

208

208

206

206

205

205

200

Toelichting op de tabel:

  1. Bevolking: bron is GBA, gemeente Gouda;
  2. Cliënten sociale dienst: bron is afdeling Maatschappelijk Beleid, gemeente Gouda;
  3. Personen in sociale werkvoorziening: bron is Promen;
  4. Niet-werkende werkzoekenden: bron is UWV via www.werk.nl;
  5. Oppervlakte: bron is afdeling Beheer Openbare Ruimte, gemeente Gouda;  
  6. Woonruimten: Nederland stapt over op de BAG als officiële registratie van het aantal woningen. De nieuwe cijfers zijn niet vergelijkbaar met de cijfers uit de oude registratie. Daarom zijn in de tabel alleen de cijfers uit de BAG opgenomen. Enkele statistieken zijn daarmee komen te vervallen. De woningaantallen per 1-1-2014 zijn voorlopige cijfers.
  7. Lengte wegen: bron is afdeling Beheer Openbare Ruimte, gemeente Gouda;
  8. Lengte waterwegen: bron is afdeling Beheer Openbare Ruimte, gemeente Gouda; 
  9. Oppervlakte openbaar groen: bron is afdeling Beheer Openbare Ruimte, gemeente Gouda.