Zorg (Wmo)

Bij de foto:

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de Goudse samenleving. Het college stak tijdens NLdoet ook de handen uit de mouwen, samen met andere vrijwilligers zoals deze.

Over het programma:

In de beleidsnota 'Iedereen doet mee; met gebundelde krachten werken aan participatie, zelfredzaamheid en groei naar zelfstandigheid 2014-2018' zijn de doelstellingen voor het sociaal domein geformuleerd. Deze omvatten de programma’s 2. Zorg (Wmo), 3. Werk en Inkomen en 4. Jeugd, Onderwijs en Sport.

De transformatie richt zich op mensen te ondersteunen bij zorg- en ondersteuningsvragen. Het streven is deze ondersteuning op zodanige wijze in te richten dat dit past bij hun persoonlijke situatie, hun mogelijkheden en hun sociale netwerk en dat tegelijkertijd de kosten van de zorg en ondersteuning afnemen. De vernieuwing richt zich op het bevorderen van het ‘meedoen’ in de samenleving op alle levensterreinen (zorg en ondersteuning, werk en inkomen, wonen). De implementatie van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden tengevolge van de decentralisaties in het sociaal domein vergt nog veel aandacht. In de transformatieperiode tot en met 2018 wordt de tijd genomen om te leren van concrete uitvoeringsvraagstukken en wordt indien nodig het beleid bijgesteld.