Burgerinitiatieven en publiekszaken

Bij de foto:

Ondertekening van het huurcontract met het burgerinitiatief GOUDasfalt voor de Koudasfaltlocatie.

Over het programma:

In Gouda wordt al jaren werk gemaakt van burgerparticipatie. Velen in de stad nemen initiatieven, waarbij het aan de gemeente is om hier zo veel mogelijk ruimte voor te bieden. Een rode draad in het coalitieakkoord 2014 – 2018 is de intentie om nog meer ruimte te bieden aan innovatief burgerschap en ondernemerschap. Het zal meer en meer zo zijn, dat de overheid juist meewerkt aan initiatieven vanuit de stad, in plaats van de situatie waarbij de overheid het initiatief neemt en de inwoners daarbij betrekt.