Duurzaamheid

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

De ambitie van Gouda is om in 2040 CO2 neutraal te zijn. Deze ambitie en de doelstellingen uit de Vergroeningsagenda zijn verder uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2019. Gouda maakt deel uit van één van de vijf pilots in Nederland om de energietransitie voor te bereiden. De duurzaamheidsmakelaar is in april gestart en wordt door veel partijen in de stad gevonden. Een voorbeeld: ondernemers in de binnenstad zijn bezig met het sluiten van één gezamenlijk afvalcontract, wat zal gaan leiden tot minder (vracht-)vervoersbewegingen in de binnenstad. Bij dit proces, getrokken door de duurzaamheidsmakelaar, zijn ook het DuurzaamheidsPlatform Gouda, SOG en TNO betrokken.

Afval Scheiden Loont

Gouda wil voldoen aan de landelijke afspraken over het scheiden van huishoudelijk afval. Doel van Afval Scheiden loont is om de hoeveelheid ongescheiden restafval terug te brengen van ruim 214 kg per inwoner per jaar in 2015 naar 100 kg per inwoner per jaar in 2020. Dit is een belangrijke stap naar de circulaire economie. In de circulaire economie wordt uiteindelijk alle afval als secundaire grondstof hergebruikt.

De raad heeft daarom in juni de uitgangspunten voor Afval Scheiden Loont vastgesteld. Hiermee worden de inwoners van Gouda door een financiële prikkel in de afvalstoffenheffing gestimuleerd om het huishoudelijk afval beter te scheiden. Hiermee levert Gouda een wezenlijke bijdrage aan het sluiten van de keten in de circulaire economie.