Financiering

Inleiding

In deze paragraaf is beschreven hoe is omgegaan met de vermogenspositie en het beheer van de geldstromen. In de begroting 2016 is ingegaan op het voorgenomen treasurybeleid. In deze paragraaf wordt ingegaan op de uitvoering van dit beleid.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • beleid
  • rente
  • risicobeheer
  • leningenportefeuille