Verbonden partijen

Inleiding

Verbonden partijen zijn gemeentelijke samenwerkingsverbanden die zijn gevormd omdat een gezamenlijke uitvoering van taken efficiënter en daarmee goedkoper is. Het toezicht op de uitvoerende werkzaamheden is een verantwoordelijkheid van de betreffende besturen. Zoals bijvoorbeeld een dagelijks of een algemeen bestuur bij gemeenschappelijke regelingen. De gemeentelijke bijdrage aan de verbonden partijen bedraagt in 2016 € 36,0 miljoen (2015 € 35,8 miljoen).