Veiligheid

Samenwerking in de keten

Om de veiligheid te bevorderen werken de veiligheidspartners intensief samen. Geen van de partijen kan immers alleen zijn doelstellingen bereiken. De goede samenwerking blijkt uit de dagelijkse werkafspraken. Politie en gemeente werken onder andere samen aan de Top60, aan de aanpak woninginbraken, aan ondermijningsdossiers en handhavingacties.

In het afgelopen jaar zijn goede resultaten geboekt op alle veiligheidsterreinen. De overlastmeldingen zijn zowel op jeugd als op verwarde personen flink gedaald, het totaal aantal misdrijven is dit jaar opnieuw omlaag gegaan. Alleen op het terrein van woninginbraken lukt het nog niet om de trend te keren.