Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de gemeenteraad van de gemeente Gouda

Verklaring betreffende de jaarrekening

De accountant geeft de tekst van de verklaring af na afronding van alle controlewerkzaamheden maar uiterlijk enkele weken voor het laatst mogelijke besluitvormingsmoment van de jaarstukken door de gemeenteraad.