Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2016

Begroting 2016 na 2e wijziging

Rekening 2016

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Burgerinitiatieven

877

877

859

19

PG Publiekszaken

2.954

2.888

2.886

2

Totaal lasten

3.831

3.765

3.745

20

Baten

PG Burgerinitiatieven

0

0

0

0

PG Publiekszaken

-1.450

-1.348

-1.389

42

Totaal baten

-1.450

-1.348

-1.389

42

Saldo van baten en lasten

2.381

2.417

2.355

62

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat

2.381

2.417

2.355

62

Verschillenverklaring

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

De financiële afwijkingen binnen beide productgroepen zijn lager dan € 50.000 en worden niet toegelicht.