Investeringen

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de realisatie van de investeringen gedurende het begrotingsjaar.

Alvorens op de afzonderlijke investeringen in te gaan wordt opgemerkt dat op basis van het meest actuele CIP (versie na 2e begrotingswijziging 2016) € 25.389.000 uitgegeven zou worden aan investeringen die in 2016 gereed zouden zijn. Voor deze investeringen is daadwerkelijk € 13.697.000 uitgegeven.

Programma

 Geraamde uitgaven

Gerealiseerde uitgaven

Verschil

Programma 1

284.000

103.000

180.000

Programma 4

3.955.000

1.454.000

2.501.000

Programma 5

34.000

2.000

32.000

Programma 6

19.002.000

10.272.000

8.730.000

Programma 8

683.000

616.000

67.000

Investeringen bedrijfsvoering

1.431.000

1.250.000

181.000

TOTAAL

25.389.000

13.697.000

11.692.000